Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διάθλαση:

Mέτρηση των διαθλαστικών σφαλμάτων των οφθαλμών (μυωπία , υπερμετρωπία , αστιγματισμός , πρεσβυωπία ).

Ορθοπτική μελέτη:

Μελέτη του στραβισμού και της κινητικότητας των οφθαλμών .

Τονομέτρηση:

Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Μέτρηση πάχους του κερατοειδούς:

Το πάχος του κερατοειδούς μετριέται με οπτικά και υπερηχογραφικά συστήματα.

Καταγραφή οφθαλμικής αντίδρασης:

Τεχνολογία αιχμής για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών και της ελαστικότητας του κερατοειδούς.

Τοπογραφία Orbscan:

Τοπογραφική μονάδα αξιολόγησης του πρόσθιου και οπίσθιου τοιχώματος του κερατοειδούς.

Τοπογραφία Keratron Scout:

Τοπογραφική μονάδα αξιολόγησης του πρόσθιου τοιχώματος του κερατοειδούς με λογισμικό υπολογισμού των κερατοειδικών εκτροπών υψηλής τάξης (corneal wavefront).

Αμπερομετρία Wavefront Sciences (αναλυτής μετώπου κύματος):

Μέτρηση των εκτροπών υψηλής τάξης των οφθαλμών. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης και στη διαθλαστική χειρουργική.

Εκτίμηση δακρυικής στοιβάδας:

Mέτρηση της ποσότητας και εκτίμηση της ποιότητας της δακρυικής στοιβάδας. Γίνεται σε χρήστες φακών επαφής, σε περιπτώσεις ξηροφθαλμίας και στον προεγχειρητικό έλεγχο για τη χειρουργική διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser .

Μέτρηση διαμέτρου κόρης:

Η διάμετρος της κόρης του οφθαλμού καταγράφεται με υπέρυθρο σύστημα αξιολόγησης. Εφαρμόζεται στην εκτίμηση νευρολογικών διαταραχών και στην προεγχειρητικό έλεγχο για διαθλαστικές επεμβάσεις.

Ενδοθηλιοσκόπηση:

Μέτρηση του αριθμού και αξιολόγηση της μορφολογίας των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς.

A-υπερηχογραφία με τεχνική εμβύθινσης:

Υπέρηχος για την εκτίμηση του αξονικού μήκους των οφθαλμών, με σκοπό των υπολογισμό των κατάλληλων ενδοφακών.

Β-υπερηχογραφία:

Υπέρηχος αξιολόγησης του οπίσθιου τμήματος των οφθαλμών.

Spectral OCT:

Oπτική τομογραφία συνοχής για την ποσοτική μελέτη του πάχους του αμφιβληστροειδούς. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της ωχράς κηλίδας, του οπτικού νεύρου και της περιθηλαίας περιοχής.

Βυθοσκόπηση:

Έλεγχος του βυθού των οφθαλμών (αμφιβληστροειδής , υαλώδες, οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα ).

Οπτικά πεδία:

Mελέτη του εύρους του οπτικού πεδίου και της ευαισθησίας του αμφιβληστροειδούς . Αποτελεί απαραίτητη εξέταση στους γλαυκωματικούς ασθενείς , ενώ μπορεί να είναι χρήσιμο στην ανίχνευση νευρολογικών παθήσεων (π.χ όγκοι υπόφυσης, ισχαιμικά αγγειακά επεισόδια).

Αγγειογραφία Φλουοροσκεϊνης – Ινδοκυανίνης

Αναλυτική εξέταση του αμφιβληστροειδούς (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα στο πίσω μέρος του οφθαλμού) και του χοριοειδούς (τον αγγειώδη χιτώνα κάτω απ’ τον αμφιβληστροειδή), στην οποία χρησιμοποιείται η διαγνωστική τεχνική της αγγειογραφίας. Στις αγγειογραφίες αυτές χρησιμοποιούνται δύο χρωστικές: η φλουοροσκεϊνη και το πράσινο της ινδοκυανίνης.

Διαβάστε περισσότερα…

Εξοφθαλμομέτρηση:

Μέτρηση του βαθμού πρόπτωσης των οφθαλμών. Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση παθήσεων του οφθαλμικού κόγχου (θυρεοειδικός εξόφθαλμος, τραύματα του κόγχου , όγκοι του κόγχου ).

Ρινική ενδοσκόπηση:

Εξειδικευμένο απεικονιστικό σύστημα για τον έλεγχο της ρινικής κοιλότητας. Χρησιμοποιείται στη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητικό έλεγχο της δακρύρροιας και των παθήσεων της δακρυικής αποχετευτικής οδού.

Δοκιμασία χρωματικής αντίληψης:

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της δυσχρωματοψίας, καθώς και για την ποιοτική εκτίμηση παθήσεων του οπτικού νεύρου (οπτική νευρίτιδα, θυρεοειδική οπτική νευροπάθεια κ.λ.π)

Πλύση της δακρυικής αποχετευτικής οδού:

Με την εξέταση αυτή ελέγχεται η βατότητα της δακρυικής αποχετευτικής οδού. Γίνεται στην κλινική αξιολόγηση της δακρύρροιας και είναι ανώδυνη.

 

Αγγειογραφία Φλουοροσκεϊνης – Ινδοκυανίνης

Ο οφθαλμίατρός σας, προκειμένου να εξετάσει προσεκτικά τον αμφιβληστροειδή (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα στο πίσω μέρος του οφθαλμού) και τον χοριοειδή (τον αγγειώδη χιτώνα κάτω απ’ τον αμφιβληστροειδή) χρησιμοποιεί μια διαγνωστική τεχνική που καλείται αγγειογραφία. Στις αγγειογραφίες αυτές χρησιμοποιούνται δύο χρωστικές: η φλουοροσκεϊνη και το πράσινο της ινδοκυανίνης

Ποια η χρησιμότητα της αγγειογραφίας;

Η αγγειογραφία βοηθά τον οφθαλμίατρό σας να εξακριβώσει τη κατάσταση και τη λειτουργία των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς και να «χαρτογραφήσει» τις υπό μελέτη βλάβες έτσι ώστε να επιλέξει την ορθότερη και πλέον αποτελεσματική θεραπεία. Συνήθως χρησιμοποιείται στις ακόλουθες καταστάσεις:

 • Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Αγγειακές παθήσεις αμφιβληστροειδούς (κεντρική / κλαδική φλεβική απόφραξη). Πριν και μετά την εφαρμογή laser φωτοπηξίας
 • Διάγνωση όγκων του αμφιβληστροειδούς – χοριοειδούς

Ποιά η διαφορά της φλουοροσκείνης και του πράσινου της ινδοκυανίνης;

Η αγγειογραφία με φλουοροσκεϊνη αναδεικνύει κατά τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, αλλά δεν αναδεικνύει τα υποκείμενα αγγεία του χοριοειδούς. Για τη πληρέστερη ανάδειξη των αγγείων του χοριοειδούς απαιτείται η εφαρμογή της αγγειογραφίας με το πράσινο της ινδοκυανίνης. Το υπέρυθρο φως που απελευθερώνεται από την ινδοκυανίνη διαπερνά την μελανίνη και φθάνει στον φωτογραφικό φακό για την αποτύπωση. Οι δυο χρωστικές είναι συχνά συμπληρωματικές ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν στον οφθαλμίατρό σας για την πιο σωστή αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

Πώς εφαρμόζεται η αγγειογραφία;

Γίνεται ενστάλαξη μυδριατικών κολλυρίων στους οφθαλμούς (έτσι ώστε να μεγαλώσουν οι κόρες των οφθαλμών).

Εγχύεται η χρωστική μέσω μιας μικρής βελόνας σε μια περιφερική φλέβα του χεριού.

Καθώς η χρωστική μεταφέρεται στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς πραγματοποιείται μια σειρά φωτογραφιών από ειδική κάμερα. Η όλη διαδικασία δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά και είναι εντελώς ανώδυνη.

Ποιές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μιας αγγειογραφίας;

Κατά τη διάρκεια της αγγειογραφίας είναι πιθανό να παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Εάν υπάρξει διαρροή χρωστικής από τη φλέβα του χεριού σας θα εμφανιστεί ένα αίσθημα καύσου τοπικά.
 • Τα μάτια σας θα είναι ευαίσθητα στο φως λόγω της μυδρίασης. Μη ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας γυαλιά ηλίου.
 • Η όραση σας θα είναι θολή μετά την εξέταση λόγω των κολλυρίων που χρησιμοποιούνται. Η θόλωση αυτή είναι βεβαίως παροδική και διαρκεί περίπου 3-4 ώρες. Καλό είναι να έχετε μαζί σας κάποιο συνοδό.
 • Για μερικές ώρες μετά την ένεση της φλουορεσκείνης το χρώμα του δέρματος σας μπορεί να εμφανίσει μια ελαφρώς κίτρινη χροιά.
 • Καθώς οι νεφροί σας απομακρύνουν τη φλουορεσκείνη από το σώμα σας, τα ούρα σας θα αποκτήσουν μια κίτρινη – πορτοκαλί χροιά για 24 ώρες μετά την εξέταση.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στη φλουορεσκείνη είναι σπάνιες. Συνηθέστερα εκδηλώνονται με τη μορφή ενός δερματικού εξανθήματος με έντονο αίσθημα κνησμού. Σπανιότερα εμφανίζεται δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια. Τέτοιου είδους φαινόμενα αντιμετωπίζονται με χάπια ή ενέσεις αντισταμινικών σκευασμάτων, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Σπανιότατα εμφανίζονται σημεία αναφυλαξίας που απαιτούν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. Στο Athens Vision οι αγγειογραφίες πραγματοποιούνται πάντοτε με την υποστήριξη εξειδικευμένου αναισθησιολόγου προκειμένου να εξασφαλίζεται πρωτίστως η ασφάλεια των ασθενών ακόμη και σε τέτοιου είδους εξαιρετικά σπάνιες καταστάσεις.

 • Το πράσινο της ινδοκυανίνης περιέχει ιώδιο. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να παρουσιαστούν σε ασθενείς που έχουν ιστορικό αλλεργίας στο ιώδιο. Είναι απαραίτητο να πληροφορήσετε τον οφθαλμίατρό σας εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να είστε αλλεργικός /ή σε ουσίες που περιέχουν ιώδιο, όπως π.χ. τα οστρακοειδή.

Αντενδείξεις της φλουοροαγγειογραφίας:

 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Ηπατική ανεπάρκεια
 • Αλλεργικό βρογχικό άσθμα
 • Σοβαρή καρδιακή νόσος
 • Ιστορικό αλλεργίας στα σκιαγραφικά

 

Οπτικά Πεδία

Τι είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων;

 • Η εξέταση του οπτικού πεδίου είναι η πλέον διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού νεύρου.
 • Βασίζεται στην αναγνώριση από τον εξεταζόμενο φωτεινών ερεθισμάτων διαφόρου μεγέθους, τα οποία προβάλλονταιι από την εξεταστική συσκευή.
 • Η εξέταση των οπτικών πεδίων εφαρμόζεται συνήθως για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος , αλλά και στη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων.

Πόσο διαρκεί;

 • Η διαδικασία για την εξέταση Οπτικών Πεδίων διαρκεί περίπου 8-10 λεπτά για κάθε εξεταζόμενο οφθαλμό.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση γίνεται σε κάθε οφθαλμό χωριστά σε ένα σχετικά σκοτεινό δωμάτιο.

Ο εξεταζόμενος οφθαλμός εστιάζει σε συγκεκριμένο φωτεινό στόχο που ευρίσκεται ακριβώς απέναντί του και κρατάει στο χέρι του ένα ειδικό μπουτόν (κουμπί) το οποίο πατά κάθε φορά που στο θόλο του μηχανήματος παρουσιάζεται φωτεινός στόχος.

Η αξιοπιστία της εξέτασης έχει μεγάλη σημασία. Ο εξεταζόμενος πρέπει να μην κινεί τον εξεταζόμενο οφθαλμό, να μην “ψάχνει” δηλαδή για τα φωτάκια και να πατά το κουμπί μόνο όταν βλέπει το φως στο περιφερικό οπτικό του πεδίο.

Ο ασθενής μπορεί να ανοιγοκλείνει τον οφθαλμό και μπορεί να ζητήσει μικρό διάλειμμα από τον/την χειριστή/ρια του μηχανήματος που βρίσκεται μαζί του.

Γιατί γίνεται η εξέταση του Οπτικού Πεδίου;

Παλαιότερα το γλαύκωμα ήταν συνώνυμο της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης. Σήμερα όμως η γνώση μας έχει εμπλουτιστεί και τα πράγματα έχουν αλλάξει.Υπάρχουν άνθρωποι με πίεση πάνω από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ενώ συχνά άνθρωποι με θεωρούμενη φυσιολογική πίεση παρουσιάζουν βλάβες στο οπτικό νεύρο.

Επίσης η ενδοφθάλμια πίεση είναι ένα δυναμικό μέγεθος, μεταβάλλεται δηλαδή στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι η μέτρησή της από μόνη της δεν είναι αρκετή για την διάγνωση ή παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Η εμφάνιση ή όχι της βλάβης και η σταθερότητα ή όχι αυτής στην εξέταση του οπτικού πεδίου μας βοηθάει να αξιολογήσουμε αν υπάρχει ή όχι γλαύκωμα, να καθορίσουμε την θεραπεία μας και να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά της.