Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

Posts by athensvision

16 Feb 16

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΥΡΟΥΔΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ESCRS ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΕΦΔΧ

26 Jan 16

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΥΡΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε.

14 Jan 16

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΧΑΡΩΝΗ ΣΤΟ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

13 Jan 16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΥ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ

11 Jan 16

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛ/ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ

06 Oct 15

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ

29 Sep 15

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

18 Sep 15

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ATHENS VISION – ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ

07 Sep 15

21ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

25 Aug 15

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ