ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ ΑΛ. ΧΑΡΩΝΗ ΚΑΙ Ν. ΕΥAΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ ΑΛ. ΧΑΡΩΝΗ ΚΑΙ Ν. ΕΥAΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Στο 7ο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (13-15 Ιανουαρίου 2012) συμμετείχε ενεργά η Επιστημονική Ομάδα Αμφιβληστροειδή-Βυθού του Athens Vision. Ο οφθαλμίατρος Νίκος Ευαγγέλου παρουσίασε πρωτότυπη εργασία με τίτλο «η Συσχέτιση Λειτουργικών και Μορφολογικών Παραμέτρων επί εξιδρωματικής ηλικιακής εκφυλιστικής ωχροπάθειας». Ο οφθαλμίατρος Αλέξανδρος Χαρώνης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε wet labs χειρουργικής υαλοειδούς και σε κλινικό φροντιστήριο φασματικής OCT της υαλοωχρικής επιφάνειας επικεντρώνοντας στην οπή ωχράς κηλίδας μερικού πάχους.

')}

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ATHENS VISION ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AEGEAN RETINA

(Ιούλιος 2007)

Τον Ιούλιο του 2007 ο χειρουργός-Οφθαλμίατρος Νικόλαος Ευαγγέλου, διευθυντής του τμήματος απεικονίσεων ανακοίνωσε στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Aegean Retina στη Ρόδο τα αποτελέσματα έρευνάς του με θέμα τη ρήξη του μελάγχρου επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς. ')}

Skip to content