Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αναστάσιος Χαρώνης – Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου

2. Μάκης Κοψίνης – Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος

3. Γιώργος Χαρώνης – Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής

4. Αλέξανδρος Χαρώνης – Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς

5. Θεόδωρος Φιλιππόπουλος – Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου

6. Δημήτρης Κυρούδης – Επιστημονικός Διευθυντής Πειραιά-Διευθυντής Τμήματος Διαθλαστικής

7. Αλέξανδρος Μαναίος – Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου
Επιστημονικός Διευθυντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Κερατοειδούς - Μεταμοσχεύσεις Καταρράκτης - Διαθλαστική Χειρουργική Παιδοφθαλμολογία - Στραβισμός  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Επιστημονικός Διευθυντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology Ειδικότητες Χειρουργική Κερατοειδούς – Μεταμοσχεύσεις Καταρράκτης – Διαθλαστική Χειρουργική Παιδοφθαλμολογία – Στραβισμός  …
()
 
()
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής
Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA, Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής, Διαθλαστική Χειρουργική

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA, Διπλ. American Board of Ophthalmology Ειδικότητες Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής, Διαθλαστική Χειρουργική…
()
 
()
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς
Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology, Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς

Ειδικότητες

Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology, Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Ειδικότητες Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική…
()
 
()
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου
Διπλ. American Board of Ophthalmology, Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου

Ειδικότητες

Χειρουργική Γλαυκώματος - Καταρράκτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου Διπλ. American Board of Ophthalmology, Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου Ειδικότητες Χειρουργική Γλαυκώματος – Καταρράκτη…
()
 
()
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Πειραιά-Διευθυντής Τμήματος Διαθλαστικής
Διευθυντής Διαθλαστικού Τμήματος, Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Vision Πειραιά

Ειδικότητες

Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Πειραιά-Διευθυντής Τμήματος Διαθλαστικής Διευθυντής Διαθλαστικού Τμήματος, Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Vision Πειραιά Ειδικότητες Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης…
()
 
()
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ, MD, FEBO
Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής
Διπλ. European Board of Ophthalmology, Κλινική Fellow Υποτροφίας "Γρ. Π. Γεωργαρίου"

Ειδικότητες

Διαθλαστική Χειρουργική-Καταρράκτης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ, MD, FEBO
Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής Διπλ. European Board of Ophthalmology, Κλινική Fellow Υποτροφίας “Γρ. Π. Γεωργαρίου” Ειδικότητες Διαθλαστική Χειρουργική-Καταρράκτης…
()
 
()