Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αναστάσιος Χαρώνης – Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου

2. Μάκης Κοψίνης – Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος

3. Γιώργος Χαρώνης – Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής

4. Αλέξανδρος Χαρώνης – Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς

5. Θεόδωρος Φιλιππόπουλος – Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου

6. Αλέξανδρος Μαναίος – Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Κερατοειδούς - Μεταμοσχεύσεις Καταρράκτης - Διαθλαστική Χειρουργική Παιδοφθαλμολογία - Στραβισμός  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου

Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg,

Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Κερατοειδούς – Μεταμοσχεύσεις
Καταρράκτης Διαθλαστική Χειρουργική
Παιδοφθαλμολογία – Στραβισμός

 

()
 
()
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΨΙΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος

Ειδικότητες

Γλαύκωμα - Καταρράκτης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΨΙΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος

Ειδικότητες

Γλαύκωμα Καταρράκτης

()
 
()
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής
Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA, Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής, Διαθλαστική Χειρουργική

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Διευθυντής Τμήματος Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής

Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA,

Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής,
Διαθλαστική Χειρουργική

()
 
()
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Athens Vision, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς

Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Athens Vision,
Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς
Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική

()
 
()
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου, Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Γλαυκώματος - Καταρράκτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου

Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου,
Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Γλαυκώματος Καταρράκτη

()
 
()
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ, MD, FEBO
Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής
Διπλ. European Board of Ophthalmology, Κλινική Fellow Υποτροφίας "Γρ. Π. Γεωργαρίου"

Ειδικότητες

Διαθλαστική Χειρουργική-Καταρράκτης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ, MD, FEBO
Σύμβουλος Διαθλαστικής Χειρουργικής

Διπλ. European Board of Ophthalmology,
Κλινική Fellow Υποτροφίας “Γρ. Π. Γεωργαρίου”

Ειδικότητες

Διαθλαστική Χειρουργική-Καταρράκτης

()
 
()