ebannerespa

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαγνωστικός Εξοπλισμός : Το Iατρικό Κέντρο Οφθαλμολογίας Athens Vision θέτει ως πρωταρχικό στόχο την άριστη παροχή οφθαλμικής φροντίδας. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής καθώς επίσης και σε διαμόρφωση άνετων και λειτουργικών χώρων εξυπηρέτησης των ασθενών. Λειτουργούν δεκαοκτώ (18) πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες που παρέχουν τη δυνατότητα εξειδικευμένης οφθαλμολογικής εξέτασης.

HRA-Spectralis

Από τον Μάρτιο του 2011 το εξειδικευμένο τμήμα απεικονίσεων του Ινστιτούτου διαθέτει τελευταίας γενιάς σύστημα αγγειογραφίας και χαρτογράφησης των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Το σύστημα HRA-Spectralis εκπροσωπεί ό,τι νεότερο στη τεχνολογία της απεικόνισης του βυθού, βασιζόμενο πλέον σε laser οφθαλμοσκόπιο σάρωσης (scanning laser ophthalmoscope) και όχι σε συμβατική κάμερα απεικόνισης.

Διαβάστε περισσότερα…

Νέο Trabeculas SLT (επιλεκτική τραμπεκουλοπλαστική)

Ειδικό μηχάνημα SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) του γερμανικού οίκου A.R.C. Laser για τη θεραπεία του Γλαυκώματος , το οποίο εφαρμόζοντας laser πολύ χαμηλής ενέργειας, μπορεί ατραυματικά να ελαττώσει την ενδοφθάλμια πίεση (IOP) και να απαλλάξει τους ασθενείς από το βάρος της συνεχούς ενστάλαξης κολλυρίων. Με βάση διάφορες κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι η επιλεκτική τραμπεκουλοπλαστική (Selective Laser Trabeculoplasty) είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας η οποία μπορεί ν’ αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή.

Σχισμοειδείς Λυχνίες – Συστήματα Βιομικροσκόπησης TAKAGI

Bιομικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας για τον έλεγχο του πρόσθιου αλλά και του οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού με δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα καταχώρησης τους σε ηλεκτρονικό αρχείο για την παρακολούθηση και σύγκριση της πορείας οφθαλμικών παθήσεων.

Φορόπτερα Reichert

Πολυόργανο για αποτελεσματικό έλεγχο της διάθλασης και της οπτικής οξύτητας. Διαθέτει πολωτικά φίλτρα, ενσωματωμένα πρίσματα, φακούς Bagolini, πράσινο-κόκκινο φακό για ορθοπτικές μετρήσεις και δυνατότητα ελέγχου της διόφθαλμης λειτουργίας.

Clear Chart

Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της οπτικής οξύτητας και της δοκιμασίας αντίθεσης του οφθαλμού. Προσφέρει απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία για την μέτρηση της οπτικής λειτουργίας σε διαφορετικές συνθήκες.

Τονόμετρα Goldmann

Όργανα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης σε φυσιολογικούς και γλαυκωματικούς ασθενείς.

Pascal dynamic contour tonometer

Σύστημα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, τελευταίας τεχνολογίας, με ειδική εφαρμογή στις διαθλαστικές επεμβάσεις και στην παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.

Αυτόματο ηλεκτρονικό φακόμετρο REICHERT

Σύστημα μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών – πολυεστιακών – πρισμάτων) και ελέγχου των οπτικών τους κέντρων.

Αυτόματο ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο – κερατόμετρο NIDEK

Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

Ocular Response Analyser (ORA)

Τεχνολογία αιχμής για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και την εκτίμηση της ελαστικότητας και των μηχανικών χαρακτηριστικών του κερατοειδούς. Εφαρμόζεται στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική αξιολόγηση των διαθλαστικών επεμβάσεων, στην αντικειμενικότερη παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών και στην αξιολόγηση της δακρυικής στοιβάδας σε καταστάσεις ξηροφθαλμίας.

Tοπογραφία κερατοειδούς – αμπερομέτρηση

Συστήματα κερατοειδικής απεικόνισης, ΑrcStep placido υψηλής ανάλυσης, σύστημα οπτικής σάρωσης Orbscan II με αναβαθμισμένο λογισμικό, για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση του κερατοειδούς στην διαθλαστική χειρουργική και στις παθήσεις του κερατοειδούς, καθώς και σύστημα Wavefront Hartman Schack με την μέγιστη δυνατή ανάλυση 1440 σημείων και λειτουργική σύνδεση με την τοπογραφία και το Excimer Laser.

GALILEI Dual Scheimpflug Analyzer

Το GALILEI δίνει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με την πλατφόρμα διαθλαστικών επεμβάσεων AMARIS της SCHWIND eye-tech-solutions, που επίσης διαθέτουμε, επιτρέποντας την εκτέλεση εξειδικευμένων διαθλαστικών επεμβάσεων όπως π.χ. εξατομικευμένη κερατεκτομή βαθέως στρώματος. Το GALILEI, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο τεχνολογιών, λαμβάνοντας και αναλύοντας ταυτόχρονα και σε κάθε εξέταση δεδομένα από τη διπλού καναλιού κάμερα Scheimpflug και από δίσκο κατά Placido. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία επαναληψιμότητα και ακρίβεια του συστήματος, γεγονός σημαντικό, για την αξιόπιστη εξέταση και ανάλυση του προσθίου θαλάμου.

Pupilometer, Κορόμετρο

Μετρητής της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού με υπέρυθρο σύστημα αξιολόγησης και εφαρμογή στην εκτίμηση νευρολογικών διαταραχών καθώς και στον προεγχειρητικό έλεγχο για διαθλαστικές επεμβάσεις.

Οπτική και υπερηχογραφική παχυμετρία κερατοειδούς

Συστήματα ελέγχου του πάχους του κερατοειδούς με υπερήχους για τον προεγχειρητικό έλεγχο των διαθλαστικών επεμβάσεων και για την έγκαιρη διάγνωση – παρακολούθηση των παθήσεων του κερατοειδούς.

Μικροσκόπιο ενδοθηλιακών κυττάρων

Μονάδα μέτρησης της διαμέτρου, της μορφολογίας και του αριθμού των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς. Έχει εφαρμογή στον προεγχειρητικό έλεγχο του καταρράκτη και στην παρακολούθηση συγγενών και επίκτητων παθήσεων του κερατοειδούς.

Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT

Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με την ριζοσπαστική τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας της οπτικής θηλής.

Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία

Σύστημα ενδοφλέβιας φλουροαγγειογραφίας με αναβαθμισμένο ψηφιακό λογισμικό Winstation για ακριβή διάγνωση παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου.

Φωτοδυναμική Θεραπεία – PDT

Σύστημα φωτοδυναμικής θεραπείας για παθήσεις του οπισθίου ημιμορίου με εφαρμογή στην ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Οπτικά Πεδία – Visual Fields

Αναλυτής στατικής περιμετρίας 745ii της εταιρείας Zeiss-Humphrey για ανάλυση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων με δυνατότητα B/Y περιμετρίας.

A – Υπερηχογραφία

Συστήματα υπερηχογραφικής βιομετρίας εμβύθισης και υπερηχογραφικής παχυμετρίας 20ΜΗz για προσδιορισμό ενδοφακών, πάχους κερατοειδούς κλπ.

Β – Υπερηχογραφία

Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις, οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών κλπ για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα κ.α.

Ψηφιακή κάμερα βυθού TOPCON

Σύστημα λήψης εικόνων του βυθού με ή χωρίς χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας(φλουορεσκεϊνης) για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.

Μονάδα ρινικής ενδοσκόπησης

Απεικονιστικό σύστημα ελέγχου της δακρυικής αποχετευτικής οδού για διαγνωστική, προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική διερεύνηση της δακρύρροιας.

Yag Laser

Ειδικό Laser που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση του δευτερογενή καταρράκτη και σε διάφορους τύπους γλαυκώματος.

Diode Solid State Laser (814 nm)

Ειδικό laser για αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων βυθού, της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας και του πολύ προχωρημένου γλαυκώματος.

Dye Solid State Green Laser (532 nm)

Ειδικό Laser για την αντιμετώπιση παθήσεων του βυθού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ρωγμές του αμφιβληστροειδούς και παθήσεις της ωχράς κηλίδας).

 

Skip to content