Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Χαρώνης Γιώργος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Γεράσιμος Κοψίνης– Αντιπρόεδρος

3. Γιώργος Κολέτσος – Μέλος

4. Αναστάσιος Χαρώνης – Μέλος

5. Θεόδωρος Φιλιππόπουλος – Μέλος

6. Αλέξανδρος Χαρώνης – Διευθύνων Σύμβουλος

7. Αλέξανδρος Μαναίος – Μέλος

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA, Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής, Διαθλαστική Χειρουργική

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Επ. Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UCLA,

Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Βλεφάρων, Kόγχου και Δακρυικής Συσκευής,
Διαθλαστική Χειρουργική

()
 
()
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΨΙΝΗΣ, MD, Ph.D
Αντιπρόεδρος
Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος Athens Vision, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ειδικότητες

Γλαύκωμα - Καταρράκτης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΚΟΨΙΝΗΣ, MD, Ph.D
Αντιπρόεδρος

Διευθυντής Τμήματος Γλαυκώματος Athens Vision,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ειδικότητες

Γλαύκωμα Καταρράκτης

()
 
()
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Μέλος
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Κερατοειδούς - Μεταμοσχεύσεις Καταρράκτης - Διαθλαστική Χειρουργική Παιδοφθαλμολογία - Στραβισμός  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD, Ph.D
Μέλος

Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg,

Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Κερατοειδούς – Μεταμοσχεύσεις
Καταρράκτης Διαθλαστική Χειρουργική
Παιδοφθαλμολογία – Στραβισμός

 

()
 
()
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Μέλος
Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου, Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Γλαυκώματος - Καταρράκτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, MD
Μέλος

Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision Αμαρουσίου,
Διπλ. American Board of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Γλαυκώματος Καταρράκτη

()
 
()
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Athens Vision, Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΧΑΡΩΝΗΣ, MD
Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς Athens Vision,
Διπλ. American and European Boards of Ophthalmology

Ειδικότητες

Χειρουργική Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς
Οφθαλμικές Φλεγμονές, Οφθαλμική Γενετική

()
 
()