Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛ/ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ

11Ιανουαρίου

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛ/ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ

athensvision