Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ATHENS VISION ΣΤΟ 11ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 11th WINTER ESCRS CONGRESS

24Φεβρουαρίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ATHENS VISION ΣΤΟ 11ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 11th WINTER ESCRS CONGRESS

athensvision