Διαθέτουμε μια απο τις κορυφαίες ιατρικές ομάδες στην Ελλάδα... Ποιοί είμαστε!

Συνέδρια

13 Φεβρουαρίου 19

23o Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS

19 Σεπτεμβρίου 18

Εκλογή του Γιώργου Χαρώνη στο Δ.Σ. του ESOPRS στο Βουκουρέστι

05 Απριλίου 18

BEST OF AAO 2017 – Videos on Demand

07 Φεβρουαρίου 18

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς

25 Οκτωβρίου 17

BEST OF AAO 2017

20 Οκτωβρίου 17

8o Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κερατοειδούς (EuCornea)

08 Αυγούστου 17

MULTIDISCIPLINARY MASTER’S SYMPOSIUM

05 Ιουλίου 17

7o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

04 Απριλίου 17

23o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

03 Φεβρουαρίου 17

31o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ