ebannerespa

Πλεονεκτήματα του Athens Vision

Η επιτυχία στη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων του ματιού προυποθέτει μεγάλη εμπειρία του γιατρού και της χειρουργικής ομάδας και χρήση του τελειότερου και πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η χειρουργική ομάδα του Ιατρικού Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας Athens Vision αποτελείται από γιατρούς που διαθέτουν δεκαετή εμπειρία στις διαθλαστικές επεμβάσεις και έχουν συμβάλλει με τη φήμη τους και την Επιστημονική τους επάρκεια στην εξάπλωση της διαθλαστικής χειρουργικής στον Ελληνικό χώρο. Οι γιατροί μας έχουν συμμετάσχει σαν προσκεκλημένοι ομιλητές και εκπαιδευτές και έχουν συνεχή και
ενεργό παρουσία σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια.

Χειρουργική εμπειρία και γνώση σημαίνει λιγότερες επιπλοκές και καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή.Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision χρησιμοποιεί πάντα τελευταία τεχνολογία αιχμής που αφορά τόσο την προεγχειρητική εκτίμηση, όσο και την διόρθωση με το laser.

Πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε:

 • Συστήματα ελέγχου της οπτικής οξύτητας και της δοκιμασίας αντίθεσης (Clear Charts) που προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο της οπτικής λειτουργίας κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
 • Μονάδες οπτικής και υπερηχογραφικής παχυμετρίας του κερατοειδούς.
 • Μετρητές της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού με υπέρυθρα συστήματα αξιολόγησης.
 • Συστήματα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης απόλυτα εξειδικευμένα για διαθλαστικές επεμβάσεις (Pascal dynamic tonometer, ORA).
 • Εκτίμηση της ελαστικότητας του οφθαλμού με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον κόσμο (ORA).
 • Τοπογραφικές μονάδες αξιολόγησης των πρόσθιων τμημάτων του οφθαλμού και του κερατοειδούς που προσφέρουν λεπτομερή έλεγχο του ματιού (τεχνολογία double Scheimflung).
 • Αναλυτές μετώπου κύματος (τοπογραφία μετώπου κύματος-ολικό μέτωπο κύματος του οφθαλμού) τελευταίας γενιάς με την υψηλότερη διαθέσιμη ανάλυση που υπάρχει αυτή την στιγμή.
 • Schwind Amaris: το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο Excimer Laser παγκοσμίως, ενσωματώνει όλα τα κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά, την ταχύτερη πηγή Laser, τον ακριβέστερο ιχνηλάτη, τη δυνατότητα αυξομείωσης του θερμικού φορτίου στον κερατοειδή και αποτελεί την 7η γενιά Laser για την διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, πρεσβυωπίας (Presby-Lasik) και αλλοιώσεων της κερατοειδικής επιφάνειας.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης σμίλευσης με βάση το ακριβές αποτύπωμα της επιφάνειας του ματιού για την αντιμετώπιση επιπλεγμένων περιστατικών με ανώμαλο αστιγματισμό, μετά από τραύματα, μολύνσεις ή μεταμοσχεύσεις.
 • Ειδικά σχεδιασμένες επεμβατικές αίθουσες που παρέχουν προκαθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, εφοδιασμένες με τα τελειότερα συστήματα κλιματισμού με απόλυτα φίλτρα Heppa για τον καθαρισμό του αέρα.

Μονιμότητα αποτελεσμάτων επέμβασης laser

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του Laser, εφόσον έχει γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίμηση, θεωρούνται μόνιμα.

Παρόλα αυτά η παρουσία άλλης οφθαλμικής ή συστηματικής πάθησης, όπως π.χ καταρράκτης ή σοβαρός σακχαρώδης διαβήτης μπορούν να εμφανίσουν πάλι διαθλαστικές ανωμαλίες στον οφθαλμό. Επίσης, μάτια με διαθλαστικές ανωμαλίες στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα παθήσεις όπως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, καταρράκτη, γλαύκωμα κλπ ανεξάρτητα αν έχει γίνει διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος με laser ή όχι. Για το λόγο αυτό το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision συστήνει σε όλους τους ασθενείς να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε προληπτικό ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο ανεξάρτητα της καλής οπτικής τους οξύτητας μετεγχειρητικά.

Επιπλοκές

Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρόλα αυτά όλες οι ιατρικές πράξεις μπορούν να έχουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Ευτυχώς, στη διαθλαστική χειρουργική με laser, οι επιπλοκές αυτές είναι σπάνιες και τις περισσότερεςφορές αντιμετωπίσιμες.

 • Η συχνότερη "επιπλοκή" είναι η πιθανότητα επανεπέμβασης για περαιτέρω βελτίωση της όρασης χωρίς βοηθήματα (γυαλιά, φακούς επαφής), όταν ο ασθενής το επιθυμεί. Ανάλογα με το πόσο υψηλή ήταν προεγχειρητικά η διαθλαστική ανωμαλία, η πιθανότητα αυτή κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του κάθε οφθαλμού και αφορά το βαθμό και το ρυθμό της επούλωσης που παρατηρείται μετά την εφαρμογή του laser. Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της χωρίς βοηθήματα οπτικής οξύτητας είναι τόσο θεαματική που οι ασθενείς είναι τις περισσότερες φορές ικανοποιημένοι. Ενδεχομένως ο ασθενής αυτός να επιλέξει να κάνει περιστασιακή χρήση βοηθητικών γυαλιών για βραδινή οδήγηση. Εάν όμως επιθυμεί ακόμα καλύτερη οπτική απόδοση χωρίς βοηθήματα, με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οφθαλμός έχει ακόμα τις συνθήκες ασφαλείας για νέα εφαρμογή του laser, αυτό γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους πρώτους 12 μήνες μετά την επέμβαση.
 • Μικρού βαθμού μείωση της όρασης με διακύμανση της ποιότητας όρασης και περιστασιακές ενοχλήσεις (αίσθηση ξένου σώματος, φωτοευαισθησία και θάμπωμα σε σημειακές εστίες φωτός το βράδυ) έχουν περιγραφεί από λίγους ασθενείς. Τέτοια ενοχλήματα είναι τις περισσότερες φορές παροδικά και επιτρέπουν την φυσιολογική ζωή των ασθενών (οδήγηση, computer, τηλεόραση) χωρίς τη χρήση βοηθημάτων όρασης.
 • Παροδική ξηροφθαλμία που απαιτεί τη συχνή χρήση υποκατάστατων δακρύων. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται τεχνητά δάκρυα για 1-2 μήνες μετά από επέμβαση Excimer Laser.
 • H πιο σημαντική επιπλοκή μπορεί να είναι μια μόλυνση η οποία όμως είναι εξαιρετικά σπάνια και περιορίζεται στην επιφάνεια και όχι μέσα στο μάτι (κερατίτιδα).Παρόμοιες μολύνσεις παρατηρούνται καθημερινά και σε στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό από κατάχρηση αλλά και από απλή χρήση φακών επαφής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται άμεση φαρμακευτική αγωγή και στενή παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο.
 • Προβλήματα στην κατασκευή του κρημνού ή flap κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ιδιαίτερα σπάνια με την νέα γενιά μικροκερατόμων που σήμερα χρησιμοποιούμε στο Athens Vision. Αν παρόλα αυτά η κατασκευή του flap δεν είναι τέλεια, τότε η επέμβαση αναβάλλεται συνήθως για μερικές εβδομάδες χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή. Τυχόν πτυχώσεις που παρατηρούνται σπάνια πάνω στην επιφάνεια του flap ανατάσσονται άμεσα με μεγάλη επιτυχία.
 • Η πιθανότητα κερατεκτασίας, δηλαδή της αύξησης της καμπυλότητας του κερατοειδούς λόγω αλλαγής της τεκτονικής του είναι εξαιρετικά σπάνια όταν ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής για πλήρη αποκατάσταση της όρασης του θα πρέπει να φορέσει εξειδικευμένο αεροδιαπερατό φακό επαφής ή να υποβληθεί σε άλλες θεραπείες Στο Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision όλοι οι ασθενείς ελέγχονται προεγχειρητικά εκτός των άλλων και για την ελαστικότητα του κερατοειδούς για να ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος κερατεκτασίας.

 

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση

Η προεγχειρητική εξέταση

Στο Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision η ασφάλεια των ματιών σας είναι το πρώτιστο ενδιαφέρον μας. Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην προεγχειρητική εκτίμηση προκειμένου να διαπιστώσουμε την πλέον κατάλληλη λύση για σας.

 

proegxitiki Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και εξετάσεων από εξειδικευμένους Οπτομέτρες και Οφθαλμιάτρους. Θα εκτιμηθεί η σταθερότητα της όρασης, η κατάσταση του κερατοειδούς σας καθώς και η γενικότερη υγεία των ματιών σας. Στη συνέχεια θα γίνει διαστολή της κόρης (μυδρίαση) και η εξέταση θα ολοκληρωθεί με την βυθοσκοπική εικόνα και την ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των μετρήσεων από τον εξειδικευμένο διαθλαστικό χειρουργό της ομάδας μας.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απορίες σας, τόσο στους εξειδικευμένους Οπτομέτρες, όσο και στους εξαιρετικά έμπειρους χειρουργούς Οφθαλμιάτρους μας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ειδικοί σύμβουλοι επεμβάσεων θα σας ενημερώσουν για όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν τη επέμβαση.

Υπολογίστε ότι θα χρειαστούν περίπου 2 ώρες για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ματιών και η ενημέρωσή σας. Μετά τον έλεγχο αυτό, ενδεχομένως η όρασή σας είναι λίγο επηρεασμένη και ίσως υπάρχει μικρή ευαισθησία στο έντονο φως. Καλό θα είναι να φέρετε μαζί σας γυαλιά ηλίου και να μην οδηγήσετε για λίγες ώρες μετά την εξέταση.

Για καλύτερες μετρήσεις:

 • Μη φορέσετε μαλακούς φακούς επαφής για τουλάχιστο 1 εβδομάδα. Αν χρησιμοποιείτε ημίσκληρους φακούς επαφής προτείνουμε να τους έχετε αφαιρέσει για τουλάχιστο 4 εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο σας έλεγχο.
 • Φέρετε μαζί τα παλιά γυαλιά σας για σύγκριση

Επέμβαση & Μετεγχειρητική Παρακολούθηση

Την ημέρα της επέμβασης αφιερώστε την αποκλειστικά στον εαυτό σας. Ελάτε στο Κέντρο μας αποφεύγοντας το μακιγιάζ, τη μασκάρα, τα αρώματα, τα spray/gel των μαλλιών και καθαρίστε καλά τα βλέφαρά σας το προηγούμενο βράδυ. Σας προτείνουμε να έχετε ένα ελαφρό πρόγευμα και να φορέσετε άνετα ρούχα. Αρχικά θα σας υποδεχτεί ο εξειδικευμένος μας σύμβουλος επεμβάσεων, θα σας ενημερώσει για το πρόγραμμα της ημέρας και ίσως χρειαστεί να επαναληφθούν κάποιες εξετάσεις. Έαν το επιθυμείτε, θα σας δοθεί ένα ήπιο αγχολυτικό χάπι για να νιώσετε πιο άνετα.

Όλες οι μέθοδοι της διόρθωσης των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser εφαρμόζονται ανώδυνα με τοπική αναισθησία με σταγόνες, χωρίς ενέσεις.

Μετά την επέμβαση, ο γιατρός σας θα σας εξετάσει μετά από μικρό χρονικό διάστημα (20-30 λεπτών) και θα λάβετε πλήρεις οδηγίες. Σας προτείνουμε να συνοδεύεστε από κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Μετά την επέμβαση ο γιατρός σας και ο σύμβουλος των επεμβάσεων θα σας ενημερώσουν για την επέμβαση και για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε ενώ θα σας δοθεί το ειδικό έντυπο των μετεγχειρητικών οδηγιών με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η ανάρρωση είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο και εξαρτάται από τη συγκεκριμένη μέθοδο που επιλέχθηκε, αλλά σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά γρήγορη.

Ο γιατρός σας θα σας εξετάσει σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει έλεγχο κατά την πρώτη ημέρα, την πρώτη εβδομάδα και το πρώτο τρίμηνο μετά την επέμβαση χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση).

Είναι υποχρέωση και χαρά μας να σας βοηθήσουμε να λύσετε οποιαδήποτε απορία προκύψει σχετικά με την επέμβασή σας, γι’ αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το σύμβουλο επεμβάσεων ή το γιατρό σας.

 

Μετά την επέμβαση για 2 εβδομάδες:

 • Μην τρίβετε και σφίγγετε τα μάτια σας
 • Μην κολυμπήσετε
 • Μη γυμναστείτε έντονα
 • Μη χρησιμοποιήσετε solarium

Εισαγωγή

Φανταστείτε έναν κόσμο ελεύθερο
από γυαλιά και φακούς επαφής

Σκεφτείτε τη ζωή σας χωρίς τη συνεχή εξάρτηση από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής από την ώρα που σηκώνεστε από το κρεβάτι βλέποντας το ξυπνητήρι μέχρι τη στιγμή που ασχολείστε με το αγαπημένο σας hobby/sport ή χαλαρώνετε κολυμπώντας.

Τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επέλεξαν να απαλλαγούν από τη μυωπία , τον αστιγματισμό , την υπερμετρωπία και τη πρεσβυωπία καθώς και τα ενοχλητικά γυαλιά και φακούς επαφής, που οι παθήσεις αυτές συνεπάγονταν, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του excimer laser. Οι επεμβάσεις έχουν πάψει από καιρό να είναι πειραματικές και πολλές κλινικές έρευνες έχουν αποδείξει την ασφάλεια των μεθόδων, την προβλεψιμότητά τους καθώς και την αξιοπιστία του αποτελέσματός τους σε βάθος χρόνου.

Η διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων (μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπία και πρεσβυωπίας) με laser τείνει να γίνει η πλέον διαδεδομένη επέμβαση σε όλη την Ιατρική.

Ελάτε σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα και επιστημονικά άρτια Οφθαλμολογικά Κέντρα στην Ευρώπη για να γνωρίσετε από κοντά τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που θα σας βοηθήσουν να δώσετε λύση στο καθημερινό πρόβλημα της μυωπίας , του αστιγματισμού , της υπερμετρωπίας και της πρεσβυωπίας .

Η ενημέρωση αυτή δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή και φροντίδα που δίνεται από την επιστημονική ομάδα. Αποτελεί, όμως, μια αρχή που θα σας βοηθήσει να ενημερωθείτε γρήγορα και σχετικά απλά με τον τομέα της Οφθαλμολογίας που ονομάζεται διαθλαστική χειρουργική με laser.

ΤΟ EXCIMER SCHWIND AMARIS LASER 7ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ATHENS VISION

(Απρίλιος 2008)

Το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο Excimer Laser παγκοσμίως, ενσωματώνει όλα τα κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά, την ταχύτερη πηγή Laser, τον ακριβέστερο ιχνηλάτη, τη δυνατότητα αυξομείωσης του θερμικού φορτίου στον κερατοειδή και αποτελεί την 7η γενιά Laser για την διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, πρεσβυωπίας (Presby-Lasik) και αλλοιώσεων της κερατοειδικής επιφάνειας.

Skip to content