ebannerespa

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ LASER

Μονιμότητα αποτελεσμάτων : Τα αποτελέσματα εφαρμογής του Laser, εφόσον έχει γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίμηση, θεωρούνται μόνιμα.

Παρόλα αυτά η παρουσία άλλης οφθαλμικής ή συστηματικής πάθησης, όπως π.χ καταρράκτης ή σοβαρός σακχαρώδης διαβήτης μπορούν να εμφανίσουν πάλι διαθλαστικές ανωμαλίες στον οφθαλμό. Επίσης, μάτια με διαθλαστικές ανωμαλίες στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα παθήσεις όπως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, καταρράκτη, γλαύκωμα κλπ ανεξάρτητα αν έχει γίνει διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος με laser ή όχι. Για το λόγο αυτό το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision συστήνει σε όλους τους ασθενείς να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε προληπτικό ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο ανεξάρτητα της καλής οπτικής τους οξύτητας μετεγχειρητικά.

Επιπλοκές

Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρόλα αυτά όλες οι ιατρικές πράξεις μπορούν να έχουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Ευτυχώς, στη διαθλαστική χειρουργική με laser, οι επιπλοκές αυτές είναι σπάνιες και τις περισσότερεςφορές αντιμετωπίσιμες.

  • Η συχνότερη “επιπλοκή” είναι η πιθανότητα επανεπέμβασης για περαιτέρω βελτίωση της όρασης χωρίς βοηθήματα (γυαλιά, φακούς επαφής), όταν ο ασθενής το επιθυμεί. Ανάλογα με το πόσο υψηλή ήταν προεγχειρητικά η διαθλαστική ανωμαλία, η πιθανότητα αυτή κυμαίνεται μεταξύ 1-10%. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του κάθε οφθαλμού και αφορά το βαθμό και το ρυθμό της επούλωσης που παρατηρείται μετά την εφαρμογή του laser. Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση της χωρίς βοηθήματα οπτικής οξύτητας είναι τόσο θεαματική που οι ασθενείς είναι τις περισσότερες φορές ικανοποιημένοι. Ενδεχομένως ο ασθενής αυτός να επιλέξει να κάνει περιστασιακή χρήση βοηθητικών γυαλιών για βραδινή οδήγηση. Εάν όμως επιθυμεί ακόμα καλύτερη οπτική απόδοση χωρίς βοηθήματα, με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οφθαλμός έχει ακόμα τις συνθήκες ασφαλείας για νέα εφαρμογή του laser, αυτό γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους πρώτους 12 μήνες μετά την επέμβαση.
  • Μικρού βαθμού μείωση της όρασης με διακύμανση της ποιότητας όρασης και περιστασιακές ενοχλήσεις (αίσθηση ξένου σώματος, φωτοευαισθησία και θάμπωμα σε σημειακές εστίες φωτός το βράδυ) έχουν περιγραφεί από λίγους ασθενείς. Τέτοια ενοχλήματα είναι τις περισσότερες φορές παροδικά και επιτρέπουν την φυσιολογική ζωή των ασθενών (οδήγηση, computer, τηλεόραση) χωρίς τη χρήση βοηθημάτων όρασης.
  • Παροδική ξηροφθαλμία που απαιτεί τη συχνή χρήση υποκατάστατων δακρύων. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται τεχνητά δάκρυα για 1-2 μήνες μετά από επέμβαση Excimer Laser.
  • H πιο σημαντική επιπλοκή μπορεί να είναι μια μόλυνση η οποία όμως είναι εξαιρετικά σπάνια και περιορίζεται στην επιφάνεια και όχι μέσα στο μάτι (κερατίτιδα).Παρόμοιες μολύνσεις παρατηρούνται καθημερινά και σε στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό από κατάχρηση αλλά και από απλή χρήση φακών επαφής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται άμεση φαρμακευτική αγωγή και στενή παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο.
  • Προβλήματα στην κατασκευή του κρημνού ή flap κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ιδιαίτερα σπάνια με την νέα γενιά μικροκερατόμων που σήμερα χρησιμοποιούμε στο Athens Vision. Αν παρόλα αυτά η κατασκευή του flap δεν είναι τέλεια, τότε η επέμβαση αναβάλλεται συνήθως για μερικές εβδομάδες χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή. Τυχόν πτυχώσεις που παρατηρούνται σπάνια πάνω στην επιφάνεια του flap ανατάσσονται άμεσα με μεγάλη επιτυχία.
  • Η πιθανότητα κερατεκτασίας, δηλαδή της αύξησης της καμπυλότητας του κερατοειδούς λόγω αλλαγής της τεκτονικής του είναι εξαιρετικά σπάνια όταν ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής για πλήρη αποκατάσταση της όρασης του θα πρέπει να φορέσει εξειδικευμένο αεροδιαπερατό φακό επαφής ή να υποβληθεί σε άλλες θεραπείες Στο Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision όλοι οι ασθενείς ελέγχονται προεγχειρητικά εκτός των άλλων και για την ελαστικότητα του κερατοειδούς για να ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος κερατεκτασίας.
Skip to content